top of page

Tarieven

Het is gebruikelijk dat de patiënt na elke behandeling afrekent aan de balie. Dit kan per pin. De patiënt krijgt dan een kwitantie van ons, deze kan opgestuurd worden naar de verzekeraar. Het bedrag waar u recht op heeft wordt door de verzekeringsmaatschapij op uw eigen rekening terruggestort.Chiropractie valt onder chiropractie, alternatieve geneeswijze of beweegtherapie in uw aanvullende pakket en valt hierdoor buiten uw eigen risico.De behandelingen worden meestal geheel of gedeeltelijk door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Voor een overzicht kun u kijken op chiropractievergoeding.nl   Voorwaarde is wel dat uw chiropractor aangesloten moet zijn bij een beroepsvereniging, zoals de NCA en hij ingeschreven dient te staan bij de Stichting Chiropractie Nederland (SCN).Wij zijn leden van de NCA en SCN. (*) Wij brengen een niet nagekomen consult in rekening indien een gemaakte afspraak niet 24 uur van tevoren telefonisch wordt afgezegt.Gelieve geen afspraak te maken of verzetten via email of sociale media.

chiropractische onderzoek, behandeling

EersteConsult

 

           € 70

behandeling, betaling

                   Behandeling

        

       € 57

bio freeze

                                    Biofreeze

 13

bottom of page