top of page

Privacybeleid

Chiropractie Potgieter Gragger B.V. gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.​Chiropractie Potgieter Gragger B.V. deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.​Chiropractie Potgieter Gragger B.V. bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op de basis van het opslagdoel van de gegevens.​Chiropractie Potgieter Gragger B.V. houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.​Chiropractie Potgieter Gragger B.V. vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.​Chiropractie Potgieter Gragger B.V. informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.​Chiropractie Potgieter Gragger B.V. informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.​Chiropractie Potgieter Gragger B.V. informeert patiënten indien Chiropractie Potgieter Gragger B.V. bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.​

Klachtenregeling

Uw mening, suggesties en klachten doen er toe.   Natuurlijk is het de bedoeling dat u tevreden bent met de zorg in de praktijk. Ondanks alles dat er aan gedaan wordt om hiervoor te zorgen, kan het helaas ook voorkomen dat u niet tevreden bent. U bent  uiteraard altijd welkom  om uw klacht met mij te bespreken. Vaak kunnen problemen in onderling overleg opgelost worden. Het kan gaan om een miscommunicatie of uiteenlopende verwachtingen, en geeft er over praten al meer ruimte en lucht.  Mocht u na een persoonlijk gesprek nog steeds het gevoel hebben dat er geen bevredigende oplossing gevonden is, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de NCA. Deze is dagelijks te bereiken via email: klachtennca@cbkz.nl of telefonisch op nummer: 088-0245166. Op de NCA site kunt u ook meer lezen over de klachtenprocedure.​

bottom of page